Kvalitet

Kontrollerad Bilverkstad

För att säkra kvaliteten på de arbeten som bilverkstäderna utför och samtidigt underlätta för dig som kund, har branschen tillsammans med konsumentföreträdare byggt upp ett frivilligt system för kvalitetssäkring – Kontrollerad Bilverkstad. 

Detta för att du som kund skall kunna förvänta dig ett fackmässigt utfört arbete. Du kan också förvänta dig att att det slutgiltiga priset stämmer med den prisuppgift du fått på förhand och att vi på verkstaden gör allt för att lösa eventuella reklamationsärenden så smidig som möjligt. För att du skall kunna vara säker på att verkstaden lever upp till de här kraven så medverkar vi i slumpmässiga och oanmälda stickprovskontroller av de åtgärdade bilarna. Kontrollerna utförs av AB Svensk bilprovning eller Dekra.

Mer information om Kontrollerad Bilverkstad finns på kbv.nu

Motorbranschens Riksförbund

Motorbranschens Riksförbund, MRF är en branschorganisation för den seriösa bilhandeln och bilverkstäderna i Sverige.

MRF ställer höga krav på dem som är medlemmar hos dem, detta gäller inte minst miljö, kvalitet och kompetens. MRF vill att du som kund ska uppleva MRF-märket som en symbol för en trygg bilaffär och en garanti för ett kvalitetsmässigt utfört arbete på verkstaden.

Mer information om MRF finns på mrf.se

MRF:VU

MRF:VU är motorbranschens eget system för kvalitetssäkring av plåt- och lackeringsverkstäder i Sverige.

Syfte med MRF:VU är att i företaget skapa bra förutsättningar till en bättre lönsamhet genom:

”Ordning och reda”, ökad kompetens, en förbättrad arbetsmiljö och ett nödvändigt personalengagemang.

Effekter blir också minskade reklamationer och en kreativare personal.

Vi är märkesverkstad för dessa bilmärken