Miljö

Vår miljöpolicy innebär att vi och våra anställda arbetar med miljöansvar. Vi uppmuntrar alla medarbetare att aktivt verka för minskad miljöbelastning genom insikt, kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse.

  • Bra utrustning som klarar kraven
  • Återvinning av lösningsmedel
  • Återvinning av plåt och plast detaljer
  • Vi använder vattenlösliga färger som rekomenderas av biltillverkaren.
  • Sopsorterar
  • Värmeväxling används både för lackbox och allmänventilation för återvinning av värme.

I en modern bil finns det många delar som består utav plast. I naturen tar det mer än hundra år att bryta ner en helt vanlig plastpåse. Därför är det en sund insats för vår miljö att reparera en skadad plastdetalj istället för att byta ut den. Vi är anslutna till Bilplastteknik vilket innebär att vi har en dokumenterad specialkompetens för att bemästra alla slags reparationer på all slags plast.

Mer information finns på mrf.se

Vi är märkesverkstad för dessa bilmärken